Kontakt mig hvis I ønsker en plads "Hos Gitte".

Ring endelig og hør om jeg har en plads til jeres barn, er der ikke plads kan I blive skrevet på venteliste. 

Jo før I kontakter mig, jo større er chancen for at få en plads. 

For at få en plads hos mig, SKAL jeres barn være skrevet op til en plads i den kommunale dagpleje (ellers er I ikke berettiget til tilskud). 

Når I får tilbudt en plads skal I kontakte pladsanvisningen og fortælle, at I har fået en plads hos en privat pasningsordning.

Herefter kan I søge om tilskud (jeg hjælper gerne).


Jeg er godkendt af kommunen til at passe 5 børn i alderen 24 uger til 2,10 år. Kommunen fører tilsyn med min private pasningsordning.


Pris:


Kommunalt tilskud pr. måned 6694 kr. + egenbetaling pr. måned 3066 kr. 

 i alt pr. måned 9760 kr.

Kommunen indsætter det kommunale tilskud på jeres NemKonto. 

Sammen med jeres egenbetaling overfører I det fulde beløb til min konto, senest den sidste bankdag i hver måned.

Prisen er ALT inklusiv - også bleer.

Dette er prisen i 2023. Prisen reguleres til 1. januar 2024
Der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud til privat pasningsordning.
  • Beløbet indbetales månedsvis forud for alle de måneder hvor barnet er indskrevet, også selvom barnet er sygt, holder ferie, jeg holder ferie/fri eller er syg.
  • Hvis betalingen ikke er indgået på min konto senest den 5. i hver måned, kan jeg nægte at modtage jeres barn.
  • Forældrenes betaling og det kommunale tilskud reguleres hvert år d. 1/1. Dette varsles med en måned.
  • Opsigelse af kontrakten skal ske skriftligt, en måned forud til den 1. i måneden. I skal i dette tilfælde selv meddele kommunen, at jeres tilskud skal stoppes. Aftalen opsiges automatisk, når barnet overgår til børnehave.
  • Vær opmærksom på at aftalen også kan opsiges fra min side, med 1 måneds varsel.